Környezet 

A Ricoh és a környezetvédelem

A Ricoh mind a termékei fejlesztésekor, mind a gyártásnál nagy hangsúlyt helyez a környezetvédelmi szempontokra is. A vállalat arra törekszik, hogy termékei és szolgáltatásai teljes életciklusuk alatt a lehető legkevesebb kárt okozzák a környezetben, vagyis legyenek tiszták, takarékosak és biztonságosak. A tervezés és gyártás során alapelv az újrafelhasználás, a hulladék minimalizálása és a környezetszennyezés megelőzése.
A Ricoh számos nemzetközi környezetvédelmi díj és kitüntetés birtokosa, az összes gyártóegysége és leányvállalata megszerezte az ISO 14001 minősítést. A Ricoh termékek az átgondolt tervezésnek köszönhetően számos funkcióval segítik az irodai környezet megóvását, az energia- és papírpazarlás megelőzését, a minimális zaj- és károsanyag-kibocsátást. A Ricoh számos terméke érdemelte ki az Energy Star, Blue Angel vagy a Nordic Swan környezetbarát termékjelet.

A Ricoh általános környezetvédelmi alapelvei

Alapvető irányelvek

Gazdálkodási alapelveinkre támaszkodva a környezet fenntartását tartjuk az emberiség egyik legfontosabb feladatának; a környezet megőrzését mindig szemmel tartjuk, mint valamennyi üzleti tevékenységünk nélkülözhetetlen elemét. Következésképpen a környezet fenntartásáért felelősséget érzünk, ami a vállalat minden részére hatással van.

Intézkedések irányelvei

 1. Vállalatunk megfelel az összes belföldi és tengeren túli környezetvédelmi előírásnak, továbbá saját célokat is kitűz maga elé, hogy csökkentse a környezetre gyakorolt nyomást a társadalmi elvárásokat is figyelembe véve, és mindent megteszünk a célok megvalósítása érdekében.
 2. Törekszünk a technológiai innováció előmozdítására, ugyanakkor fenntartjuk és javítjuk a környezet megőrzését szolgáló rendszereinket.
 3. A gyári berendezések fejlesztésekor, kialakításakor és üzemeltetésekor mindig figyelembe vesszük azok hatását a környezetre, igyekszünk felelős módon megelőzni annak szennyezését, törekszünk az energia és az erőforrások hatékony kihasználására és a hulladéktermékek mennyiségének csökkentésére.
 4. A tervezéstől, fejlesztéstől, designtól, beszerzéstől és gyártástól az eladásig, logisztikáig, felhasználásig, újrahasznosításig és a hulladék elrendezéséig minden ponton olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek minimális hatással vannak a környezetre, és maximálisan figyelembe veszik a biztonságot.
 5. Környezetvédelmi oktatás segítségével igyekszünk valamennyi alkalmazottunk tudatosságát növelni, hogy olyan társadalmi nézőpontot alakítsunk ki, amely lehetővé teszi számukra a környezetvédelmi tevékenységek irányítását saját felelősségük keretében.
 6. Minden országban és régióban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, szoros kapcsolatban vagyunk a helyi közösségekkel, és a társadalom fejlesztéséhez úgy járulunk hozzá, hogy tevékenységeink számára nyilvánosságot biztosítunk, és támogatjuk a környezet megőrzését szolgáló tevékenységeket.


Masamitsu Sakurai
        Elnök
Ricoh Company, Ltd.


Comet circle recycling
A Comet Circle körei a Ricoh különböző újrahasznosítási stratégiáit mutatják be.
A körök elején és végén egyaránt a felhasználó áll.

 • A legbelső kör a “saját újrafelhasználás”, amikor a felhasználó a régi berendezést tovább használja egy kisebb igényű feladatra.
 • A második kör a felújított berendezéseket mutatja. Egyes, jó állapotú berendezések alkatrészcsere, tesztelés és tisztítás után újrafelhasználhatók.
 • A harmadik kör az eredeti formájukban újrahasznosított alkatrészeket és részegységeket mutatja. Ezeket azokban a termékekben hasznosítják újra, amikhez eredetileg készültek.
 • A legbonyolultabb folyamatot a negyedik kör jelenti. A használt termékeket összegyűjtik, szétszerelik, a műanyag alkatrészeket nagyság és anyag szerint szétválogatják, majd újrafeldolgozzák.
 • Az ötödik kör a kémiai úton feldolgozott és újrahasznosított alkatrészek útját mutatja be.


Környezetbarát termék jelek


A környezetvédelmi termékjeleket minősítő bizottságok ítélik oda olyan termékeknek, melyek megfelelnek egy adott kritériumrendszernek. Az ilyen jellel rendelkező termékek környezeti terhelésüket, a gyártást, használatot és az újrahasznosítást tekintve legalább egy tulajdonságukban kiemelkedően jobbak az azonos funkciót betöltő termékeknél.
A Ricoh termékei az alábbi termékjelekkel rendelkeznek: Blue Angel, Nordic Swan, Energy Star.


Kocsánytalan Tölgy
Hazánkban a termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát jellegét a Kocsánytalan Tölgy elnevezésű védjegy tanúsítja, mely 1993 óta létezik. A Ricoh termékek közül az Aficio 2035/2045 típusú multifunkciós berendezés rendelkezik ezzel a védjeggyel, Magyarországon az irodatechnikai termékek közül elsőként elnyerve a védjegyhasználati jogot. A termék minősítése során a rendszerek teljes életciklusát vizsgálják, a gyártástól a termék újrahasznosításáig.

 

Blue Angel Mark
Gyakorlatilag minden Ricoh másoló rendelkezik a Kék Angyal termékjellel. Az elsőt 1977-ben Németországban adták ki, és azóta Európában az egyik legeredményesebben működő védjegy. A Blue Angel jelet olyan termékeknek ítélik oda, melyek az azonos funkciót betöltő termékekhez hasonlítva különösen jól működnek a környezetvédelmet illetően (pl. alacsony zaj- és károsanyag kibocsátás).

 

Energy Star
Mivel az elektromos áram előállítása a levegő szennyezésével, például a szén-dioxid kibocsátással is jár, 1993-ban az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environment Protection Agency) létrehozta az Energy Star programot. Az Energy Star jelét láthatjuk azon termékeken, melyek a program előírásainak megfelelnek, így a Ricoh nyomtatókon, faxokon, fénymásolókon is.

Home     Letöltés     Kapcsolatok     E-Ügyfélszolgálat